Zoals eerder op deze pagina reeds vermeld is het zo dat goud vandaag de dag over een aanzienlijk hogere koers beschikt ten opzichte van het verleden. De vraag die we ons echter moeten stellen is wat hoog nu precies is. Wij van ‘Goud Sparen’ maken deel uit van de aanzienlijke groep van mensen die geloven dat er voor zowel goud als zilver nog een significante prijsstijging zit aan te komen richting de toekomst. Niet alleen voor goud, maar ook voor zilver geldt dat ze reeds duizenden jaren gelden als betrouwbaar betaalmiddel. De algemene verwachting is dat dit ook in de toekomst nog wel geruime tijd het geval zal blijven. Deze verwachting wordt niet in het minst bevestigd door de huidige ontwikkelingen die zich zowel op politiek als op economisch vlak voltrekken.

Het spreekt namelijk voor zich dat het niet mogelijk is om zomaar geld bij te blijven drukken zonder dat we daar op een zeker moment de gevolgen van zullen gaan voelen. Biljoenen en biljoenen worden als het ware vanuit het niets de economie ingestuurd. Waarom zou u dan eigenlijk nog moeten gaan werken? Geld kan blijkbaar toch gewoon uit het niets worden gemaakt waardoor ze eigenlijk gewoon gratis kan worden geproduceerd. Hiermee komt de waarde van geld eigenlijk nagenoeg volledig te verdwijnen.

Jawel, u heeft het goed gehoord. In principe zijn we op het punt gekomen dat we eigenlijk kunnen concluderen dat geld gratis is. De rente staat op moment van schrijven dan ook zo goed als op nul. Voor alle economen geldt in de praktijk dat zij bevestigen dat dit eigenlijk geen economisch model is. Voor rente geldt dan ook dat ze in de praktijk niet alleen over een duidelijke, maar tevens over een zeer belangrijke functie beschikt. Eigenlijk kunnen we ze dan ook bestempelen als een soort van smeerolie tussen vraag en aanbod.

We moeten ons naast bovenstaande nog een andere belangrijke vraag stellen. Wat is namelijk de drijfveer waarom de politiek er tijdens de jaren ’70 voor heeft gekozen om de goudstandaard af te schaffen? De belangrijkste reden waarom deze keuze werd gemaakt heeft vooral betrekking tot het feit dat geld zo intensief werd bijgedrukt dat ze niet langer te dekken viel door de beschikbare hoeveelheid fysiek goud. Op basis hiervan was het voor de politiek dan ook logischerwijs de meest simpele keuze om maar gewoon het instrument in kwestie te gaan afschaffen. Een dergelijk economisch model is niet alleen lastig, bovendien geldt ook nog eens voor de politiekers dat ze er uiteraard geen stemmen mee winnen.

Begrijp ons evenwel niet verkeerd, de beslissing om de goudstandaard af te schaffen is in de praktijk een ongelofelijk donkere bladzijde uit de geschiedenis. Dit onder meer omdat ze fungeerde als laatste officiële hulpmiddel die de verhoudingen tussen geld evenals de reële waarde duidelijk wist te maken.

 

Leestip! De artikelen van Egon von Greyerz

Wij vinden het niets minder dan onze plicht om u ten allen tijde op een correcte manier te informeren. Dit niet in het minst omdat het alleen maar goed is om over een gezonde kennis te beschikken. Door de jaren heen zijn er heel wat zeer interessante artikelen verschenen van echte experts. Verschillende van deze informatieve artikelen zijn geschreven door Egon von Greyerz. Deze voormalige Engelse bankier die werkzaam was in de hoofdstad van het Verenigd Koninkrijk Londen mag zich sinds het jaar 1999 eigenaar noemen van de onderneming met de naam ‘Matterhorn Asset Management’. De website van deze man kan worden bezocht door te surfen naar GoldSwitzerland.com.

Vandaag de dag kan er worden vastgesteld dat de onderneming van von Greyerz enkel en alleen nog werkt voor mensen die zich eigenaar mogen noemen van een groter vermogen. Deze keuze is het gevolg van het feit dat er ongelofelijk veel aanvragen bij het bedrijf van von Greyerz binnenkomen. Het is in het bijzonder de visie waar deze man over beschikt die niet alleen zeer belangrijk, maar ook ongelofelijk interessant is. Omwille van deze reden zouden we u dan ook graag het advies willen geven om zeker even een aantal artikelen van deze persoon door te gaan nemen. Verschillende absolute aanraders zijn in ieder geval:

Beschikt u op dit ogenblik niet over heel veel tijd om te lezen? Dat hoeft niet meteen een groot probleem te zijn. We hebben hieronder namelijk even de belangrijkste kernwaarden van Egon von Greyerz voor u op een rijtje gezet.

  • 1.) Edelmetalen als goud en zilver zijn geen rendementsproducten
    Het uitgangspunt om te investeren in zowel goud als zilver is eigenlijk het beschermen van uw vermogen. Dat blijkt ook wanneer we even een duik nemen in de geschiedenis. Ga bijvoorbeeld maar even na wat u vroeger met een bedrag van 100 gulden kon kopen en vergelijk dat maar eens met hetgeen u vandaag de dag met 45 euro aan goud in huis kunt halen. Dit is natuurlijk een erg simpele vergelijking, maar ze maakt wel meteen duidelijk welk punt we willen maken. Zilver loopt eigenlijk nog steeds wat achter goud aan. Dit heeft als gevolg dat deze ook voor velen een interessant alternatief kan vormen.
  • 2.) Enkel en alleen fysiek goud en zilver hebben waarde
    Zomaar even 98 procent van de handel die elke dag wordt gevoerd in goud bestaat niet onder de vorm van fysiek, maar wel als ‘papieren goud’. In principe moeten we wat dit betreft eigenlijk vooral kijken in de richting van de zogenaamde ETF’s. De vraag die we ons kunnen en zeker ook moeten stellen is hoe het nu eigenlijk kan dat er zoveel goud op papier wordt verhandeld terwijl de voorraden daarvoor eigenlijk in de praktijk helemaal niet aanwezig zijn. Dezelfde of in ieder geval een gelijkaardige vraag kunnen we eveneens stellen met betrekking tot wat nu exact de waarde is van geld op het ogenblik dat we ze eigenlijk gewoon uit het niets kunnen bijdrukken. Ziet u wat de overeenkomst is tussen deze twee situaties?

Het is zeker en vast niet onze bedoeling om u schrik aan te jagen. Wel is het onze bedoeling om er voor te zorgen dat u na gaat denken over de toekomst waar ons huidig monetair stelsel over beschikt. Dit niet alleen voor wat de stabiliteit, maar ook voor wat de betrouwbaarheid er van betreft. Velen zijn van mening dat het systeem alleen nog maar kan crashen. Dit gezegd hebbende is het zo dat dit niet als gevolg zal hebben dat het door onze politiek zo vertrouwde en gekoesterde systeem zal worden opgegeven, in tegendeel. Werpt u vooral eens een blik op de staatsschulden waar verschillende landen over beschikken. Deze hebben in principe een punt bereikt dat ze als het ware onhoudbaar zijn geworden.

Hieronder is het mogelijk om een goed beeld te krijgen van de jaarlijkse tekorten evenals de schulden waar de Verenigde Staten over beschikken. Het gaat hierbij dus om dit nog maar even extra in de verf te zetten om het land van de machtige dollar… Vergis u evenwel niet, ook voor menig aantal andere landen geldt dat ze er eigenlijk niet veel beter voor staan, in tegendeel.

Staatschuld en chrtonische tekorten van de V.S.

Wat u bijvoorbeeld eens zou moeten doen is een blik werpen op de periode tussen het jaar 2009 en vandaag. De schulden waarvan sprake was in het jaar 2009 bedroegen om en nabij de 10 trillion (biljoen). Nu de regeerperiode van Amerikaans president Donald Trump af is gelopen, is de schuld toegenomen tot zomaar even 28 trillion (biljoen). Dit voor alle duidelijkheid ook binnen een tijdsbestek van amper 11 jaar. Extra opvallend wordt het echter pas wanneer we kijken naar de stijging die de belastingen hebben doorgemaakt. De inkomsten uit de belastingen stegen in de Verenigde Staten namelijk van 2,1 tot 3,5 biljoen.

Hoogte Amerikaanse staatschuld vind je bij goudsparen.nl

(Datum staatschuld V.S.: 26 december 2020 Bron ‘De Staatschuld Meter’)

Voor deze afbeelding geldt overigens dat er nog geen rekening werd gehouden met de impact die het Coronavirus zal hebben. Dit virus zal er namelijk niet alleen voor hebben gezorgd dat de inkomsten tegenvielen, tegelijkertijd stegen ook de uitgaven. Nogmaals, we kunnen eigenlijk alleen maar concluderen dat de situatie op dit ogenblik een punt heeft bereikt die eigenlijk gewoon niet langer houdbaar is.

Stel dat het systeem daadwerkelijk gaat crashen, heeft u er dan al eens over nagedacht hoe u nog in staat zult zijn om uw rekeningen te betalen? Heel wat mensen zullen er nu wellicht voor kiezen om te verwijzen naar de digitale munten die inmiddels in het leven zijn geroepen. Het is echter nog maar de vraag of deze munten echt over een tastbare (meer)waarde zullen beschikken. Bovendien geldt voor deze munten ook dat ze in het verleden hun betrouwbaarheid nog niet hebben bewezen. Het enige juiste antwoord die we op moment van schrijven op deze vraag dan ook kunnen geven is “neen”. Uiteindelijk is het dan ook alleen maar mogelijk om te concluderen dat uitsluitend de edelmetalen zilver en goud met absolute zekerheid kunnen stellen dat ze er in zijn geslaagd om een 5000 jarig financieel systeem te overleven.