De vergrijzing in onze maatschappij heeft als gevolg dat we tegenwoordig meer dan ooit denken aan (zelf) sparen voor onze toekomst. Mensen willen er graag voor zorgen dat ze voor zichzelf een soort van financiële zekerheid kunnen creëren. Dit bovendien niet alleen voor hun eigen oude dag, maar ook voor de toekomst van hun kinderen en kleinkinderen. Dit gezegd hebbende is het niet zo dat u hoeft te wachten tot later om van uw geld te kunnen genieten. Een pleziertje op zijn tijd is in de praktijk uiteraard ook altijd mooi meegenomen. Misschien zou u bijvoorbeeld wel graag eens een reisje willen maken. Ook dat wordt perfect mogelijk wanneer u op een bewuste manier met uw geld omgaat en wanneer u er voor kiest om op een interessante manier vermogen te sparen.

Het behoud van vermogen moet voor ons mensen eigenlijk de eerste zorg zijn. Ondanks het feit dat we ons kapitaal op een spaarrekening jaarlijks een klein beetje zien aandikken betekent dit in de praktijk zeker niet altijd dat onze koopkracht ook verbetert, in tegendeel. Uw economische perspectieven worden in de huidige tijd dan ook wel misschien meer dan ooit in het verleden aan het wankelen gebracht. Geld sparen is voor de meeste mensen de (logische) manier om zichzelf te wapenen voor de toekomst. Het is echter voor niemand mogelijk om te voorspellen wat de koopkracht van spaargeld binnen bijvoorbeeld een periode van tien jaar zal zijn. De huidige, historisch lage spaarrente waarmee we worden geconfronteerd schept op dit vlak in ieder geval een weinig hoopvol perspectief. Het zou dan ook zomaar kunnen dat ons spaargeld in de toekomst aanzienlijk minder waard zal zijn dan we op vandaag ook maar kunnen vermoeden.

Ons spaargeld levert vandaag de dag eigenlijk zo goed als niets op. Sterker nog, het is bij verschillende banken vandaag de dag zo dat er zelfs geld moet worden betaald om een stuk van uw vermogen op een spaarrekening te kunnen plaatsen. Veel mensen zullen dit erg vreemd vinden, maar in de praktijk valt hier een goede reden voor aan te geven. De ECB heeft namelijk besloten om een halve procent in rekening te brengen op de overtollige reserves waar banken over beschikken.

Sparen kost geld in plaats van dat het nog geld oplevert

Er is een tijd geweest dat het interessant was om een significant deel van uw gespaarde vermogen op een spaarrekening te plaatsen. Op vandaag kunnen we echter stellen dat dit niet langer het geval is. Sterker nog, eigenlijk kost het u als spaarder net geld om een stuk van uw kapitaal op een spaarrekening te plaatsen. Tot op dit ogenblik kan er worden vastgesteld dat banken gelukkig nog een beetje terughoudend zijn voor wat het in rekening brengen van de kosten op een spaarrekening betreft. Men kijkt hiervoor in eerste instantie namelijk vooral naar de meest vermogende klanten. Dit uiteraard niet in het minst omdat zij over het meest aanzienlijke vermogen beschikken.

Zal de marktrente op of rond het huidige, lage niveau blijven hangen? Dan spreekt het voor zich dat het slechts een kwestie van tijd zal zijn vooraleer de grens zal worden verlaagd. Op moment van schrijven is het zo dat het verschil in kosten door de bank zelf wordt bijgepast. Enkel en alleen op die manier is het in de praktijk namelijk nog mogelijk om een rente van 0 procent aan te kunnen bieden aan de spaarders die bij de bank in kwestie actief zijn.

 

Bestaan er alternatieven voor spaargeld?

Allereerst spreekt het voor zich dat het voor iedereen van belang is om over een bepaalde hoeveelheid aan spaargeld te beschikken. Dit omwille van verschillende redenen, namelijk:

  • Om onverwachte uitgaven te kunnen betalen;
  • Als buffer voor grote aankopen die moeten gebeuren;

Naast bovenstaande is het in de praktijk uiteraard ook zo dat het nooit een slecht idee is om een vorm van liquiditeit achter de hand te hebben voor het moment waarop er strategische beleggingsbeslissingen dienen te worden genomen. Los van deze zaken is het zo dat particulieren op vandaag eigenlijk over zo goed als geen enkele reden meer beschikken om een groot bedrag aan spaargeld bij te houden. Dit niet in het minst voor de situatie waarin de waarde van uw spaargeld boven de 100.000 euro uitkomt. Enkel en alleen tot dit bedrag is het namelijk zo dat het spaargeld is ingedekt door het depositogarantiestelsel.

Veel mensen laten zich niet afschrikken en zijn bereid om een beetje risico te nemen met hun spaargeld. Indien dat eveneens geldt voor u kunt u in dit geval kijken in de richting van beleggingsproducten zoals bijvoorbeeld aandelen en obligaties. Daarnaast zou u er eventueel ook voor kunnen kiezen om uw geld te gaan beleggen in vastgoed. Dit eigenlijk omwille van twee redenen, namelijk:

  • Er kan een mooie waardestijging door worden gerealiseerd;
  • Er kan een jaarlijkse stroom aan inkomsten worden gegenereerd;

Ongeacht de waardeontwikkeling van het goed waarin u heeft geïnvesteerd kunt u er dus in de praktijk altijd zeker van zijn dat u op een bepaald ogenblik een zeker rendement zult ontvangen. Het spreekt evenwel voor zich dat er ook in dit geval zowel op korte als op lange termijn sprake kan zijn van de nodige fluctuaties. Niet alleen voor aandelen, maar ook voor vastgoed geldt dat het meebeweegt met de cyclus van de economie. Maakt de economie een positieve periode mee? Dan zult u kunnen vaststellen dat deze beleggingsproducten een mooie meerwaarde zullen laten optekenen. Is er echter sprake van een economische dip? In dat geval zullen ook uw beleggingen daar stevig onder te lijden hebben. De meeste mensen zullen bij het lezen van deze informatie nu wellicht denken… ja maar, er is op vandaag toch ook sprake van een crisis?

Ondanks het feit dat de wereld op moment van schrijven duidelijk een financiële crisis meemaakt kan er worden vastgesteld dat de prijzen van aandelen behoorlijk hoog staan. Bovendien is het ook nog eens zo dat de vastgoedprijzen de pan uit swingen. Ook voor de edelmetalen zilver en goud geldt dat ze een vrij stevige waarde laten optekenen. Dat is opvallend, want in het verleden was het doorgaans zo dat juist het tegenovergestelde werd gezien wanneer aandelen en vastgoed over een hoge waarde beschikten. Hoe komt dit nu precies?

Bovenstaande lijkt in het bijzonder het gevolg te zijn van het feit dat er heel wat geld heel wat verschillende richtingen uitgaat. Dat is natuurlijk ook niet zo moeilijk. Het is namelijk zo dat er tegenwoordig kan worden vastgesteld dat er biljoenen vanuit het niets zomaar de economie in worden gepompt.

Het is vanzelfsprekend dat de hierboven beschreven situatie in de praktijk niet zomaar eindeloos houdbaar is. Zou u er graag voor willen zorgen dat u voorkomt dat uw vermogen op een zekere dag drastisch in waarde zal dalen? In dat geval kan er voor kiezen om goud en / of zilver te sparen bij Goud Sparen daar de perfecte oplossing voor betekenen. Goud sparen is namelijk in de praktijk een bijzonder verstandige manier om met het oog op de toekomst een groter vermogen op te bouwen… of op z’n minst het huidige vermogen waarover u beschikt in stand te houden.

Hebben wij u nog niet kunnen overtuigen? Leest u dan a.u.b. het volgende artikel eens waarom wij niet zo een fan meer zijn van aandelen, obligaties, fiat geld en andere zaken. ZILVER SPAREN EN GOUD SPAREN sparen is met het oog op de toekomst een verstandige optie. Zilver en goud zijn er in eerste instantie niet voor het maken van rendement. Jazeker, u leest het goed! Wat wij hiermee bedoelen? LEES HET HIER!