De keuze tussen goud of geld

U kunt vandaag de dag de keuze maken om op tal van verschillende manieren te gaan beleggen. Dit zal ondertussen wel duidelijk zijn. In plaats van er voor te kiezen om te beleggen in aandelen is het eveneens mogelijk om te gaan beleggen in bijvoorbeeld goud. Het edelmetaal zal in eerste instantie, gelijkaardig met spaargeld, geen cashflow opleveren. Dit gezegd hebbende is het wel zo dat er een aantal significante voordelen aan verbonden zijn. Voor goud geldt dat het in de praktijk niet alleen een universeel, maar verder ook een behoorlijk schaars edelmetaal is. Van goud is bovendien eveneens bekend dat het over een eeuwige houdbaarheid beschikt en daarbij ook niet van kwaliteit zal veranderen.
Naast bovenstaande is het zo dat er voor goud geldt dat er ook geen sprake is van een bepaald tegenpartij risico. Met andere woorden, er is geen enkele autoriteit die de waarde van goud kan bepalen. De waarde waar goud over beschikt wordt dan ook in haar geheel bepaald door de markt. Het gaat hierbij om verschillende partijen die hun invloed uitoefenen. In eerste instantie zijn er natuurlijk de particulieren die sieraden en munten aankopen, maar daarnaast zijn er ook de instituten evenals de beleggingsfondsen die zowel goud aankopen als verkopen.

Bovenstaande informatie maakt meteen duidelijk dat het karakter van goud volledig verschilt ten opzichte van het karakter van geld. Dit niet in het minst omdat de geldhoeveelheid die deel uitmaakt van een ongedekt geldsysteem in de praktijk alleen maar toeneemt. Dit met kredietcreatie als gevolg. Vooral de crisissituatie waar de wereld op moment van schrijven in verwikkeld is geraakt heeft eens temeer duidelijk gemaakt dat de kredietcreatie werkelijk een ongekend niveau heeft bereikt. Overheden beschikken inmiddels dan ook over de mogelijkheid om gewoon op een fictieve knop te drukken waarna er in een mum van tijd biljoenen extra aan liquiditeit wordt gecreëerd. De waarde die ons geld heeft wordt als gevolg van deze werkwijze in de praktijk alleen maar structureel uitgehold. Sparen tegen een percentage van 0 procent staat eigenlijk gelijk aan het failliet van het systeem. Dit uiteraard niet in het minst omdat u eigenlijk op die manier alleen maar inteert op het eigen vermogen dat u bezit. Een dergelijke situatie is in de praktijk absoluut onhoudbaar.

 

De eeuwige waarde van goud

De geschiedenis heeft ons een waardevolle hoeveelheid aan informatie gegeven. Dit niet in het minst met de monetaire systemen die er allemaal hebben bestaan. Wanneer we terugkijken naar de geschiedenis kunnen we dan ook meteen concluderen dat er door de jaren heen tal van verschillende geldsystemen uit elkaar zijn gevallen. Verschillende factoren hebben hiervan aan de basis gelegen. Het kan hierbij niet alleen gaan om een oorlog, maar ook om bijvoorbeeld mismanagement. Daarnaast is het zo dat we ons zo onderhand moeten afvragen of het failliet gaan van geldsystemen eigenlijk niet inherent is aan een monetair systeem dat klaar en duidelijk is gebaseerd op een (gigantische) schuldenlast.

Vanaf het ogenblik dat centrale banken en politici het anker van edelmetalen zoals goud en zilver loslaten is altijd gebleken dat het de volledige verkeerde richting uitgaat met het geldsysteem. Dit bovendien ook nog eens ondanks alle mooie woorden die elke dag opnieuw worden opgehangen door onze geleerde centraal bankiers en natuurlijk ook onze politici. Is het mogelijk om met behulp van één enkele grafiek de waarde waar goud over beschikt te verklaren? Dan zou dat zeker en vast de onderstaande grafiek zijn.

Goud gecroorigeerd voor fiat geldhoeveelheid - GoudSparen.nl

Voor goud geldt dat ze in principe perfect weerspiegelt wat er met de waarde van fiatgeld gebeurt. Dit gezegd hebbende betekent dit zeker niet dat goud de ware situatie voor de volle honderd procent duidelijk maakt. Dit is het gevolg van het feit dat er ook sprake is van een niet onaanzienlijke hoeveelheid aan uitstaand papiergoud. Het bestaan van dit papiergoud zorgt er in de praktijk voor dat de effectieve goudprijs kan worden verhuld. Wilt u hier meer over lezen, lees dan zeker het artikel ‘ECHTE WAARDE VAN GOUD EN ZILVER’ eens.

De algemene verwachting is vandaag de dag dag we in de toekomst een ware explosie zullen kunnen aanschouwen van de schuldenlast. Dit wellicht in combinatie met het volledig imploderen van de waarde waar fiatgeld over zal beschikken. Het zal uiteindelijk de versnelde gelddruk zijn die de vernietiging van niet alleen de dollar, maar bij uitbreiding alle papieren valuta als gevolg zal hebben.

De actuele goudprijs op moment van schrijven biedt niet eens een weerspiegeling van het gelddrukken evenals de kredietcrisis die we tot dusver hebben meegemaakt. De grafiek die u hierboven terug kunt vinden maakt duidelijk dat goud in verhouding tot de Amerikaanse geldhoeveelheid op vandaag net zo voordelig is als in het jaar 1970 het geval was. Dit ondanks het feit dat de goudprijs in die periode slechts over een waarde beschikte van 35 dollar. In het jaar 2000 stond de goudprijs overigens op 288 dollar…

De algemene verwachting (en eigenlijk ook vereiste) is dat er nog een grote explosie van de geldhoeveelheid zit aan te komen in de jaren die staan aan te breken. Mocht dat inderdaad het geval zijn zou dat als gevolg kunnen hebben dat de waarde van goud een exponentiële stijging zal doormaken. Eén ding weten we in ieder geval met absolute zekerheid en dat is dat elke valuta, of het nu gaat om de Europese euro, de (toenmalige) Duitse mark of de Britse pond, het op termijn altijd zal moeten afleggen ten opzichte van goud. Uiteraard spreekt het voor zich dat er eveneens periodes zijn van stabiliteit en periodes waarin de goudprijs een daling heeft gekend. Toch, per saldo is de beweging die wordt gemaakt eigenlijk steeds dezelfde.

 

De veiligheid van goud en zilver

Het karakter waar geld vandaag de dag over beschikt zorgt er voor dat ze perfect geschikt is als ruilmiddel. Hier tegenover staat evenwel dat ze absoluut niet geschikt is om dienst te doen als een vorm van veilige opslag van waarde. Het merendeel van de experts zijn het er over eens dat het huidige geldsysteem waarover we beschikken op haar laatste benen loopt. Bijgevolg is er dan ook niets anders mogelijk dan vaststellen dat het een significant risico met zich meebrengt om een belangrijk deel van uw vermogen aan te houden als spaargeld. Niet alleen voor centrale banken, maar ook voor overheden geldt dat zij u zullen blijven op het hart drukken dat uw vermogen in veilige handen is. Hoe machtig deze partijen in de praktijk ook mogen zijn, geen enkele van hen is in staat om honderd procent te garanderen dat uw spaargeld echt in veilige handen is. Dit zelfs niet door het bestaan van het zogenaamde depositogarantiestelsel. De zogenaamde prijsstabiliteit waarvan is, is iets wat enkel en alleen voor de korte en dan ook zeker en vast niet voor de lange termijn kan gelden.

Een goed bewaard geheim dat er in de praktijk eigenlijk alleen maar voor zorgt dat het hele bovenstaande verhaal nog opvallender wordt heeft betrekking tot het feit dat centrale banken er over een periode van de voorbije tien jaar uitsluitend voor hebben gekozen om steeds meer goud aan te kopen. Dit geeft eens temeer aan dat de zogenaamde insiders zich er van bewust zijn dat het huidige monetaire evenals financiële systeem haar beste tijd er op heeft zitten. Het is dan ook met deze kennis in het achterhoofd dat men volop bezig is met het treffen van de nodige voorbereidingen. Een belangrijk… of beter gezegd misschien zelfs cruciaal onderdeel van deze voorbereiding heeft te maken met het verder uitbreiden of verstevigen van de goudpositie.

Naast bovenstaande heeft er zich door de jaren heen nog een belangrijk fenomeen voltrokken. We kunnen namelijk vaststellen dat er steeds vaker door overheden en centrale banken voor wordt gekozen om goud uit het buitenland terug te halen. Dit alles wijst in de richting van het feit dat insiders zich bewust zijn van het gegeven dat ons bekende geldsysteem op instorten staat. Op dit eigenste ogenblik is men dan ook reeds volop bezig met voorzorgen te nemen voor wat het opbouwen van een nieuw geldsysteem betreft. Eigenlijk is het zo dat men hier in de praktijk ook helemaal geen geheim meer van maakt. Bij monde van de Nederlandsche Bank werd er bijvoorbeeld reeds het volgende gesteld:

“Op het ogenblik dat het hele systeem instort zal de goudvoorraad een onderpand vormen om opnieuw te kunnen beginnen. Goud geeft vertrouwen in de kracht van de balans van de centrale bank.”

 

Nu is het natuurlijk mogelijk dat u het vermoeden heeft dat bovenstaande situatie zich enkel en alleen afspeelt in de nabijgelegen landen. Dat is evenwel zeker niet juist. Kijk bijvoorbeeld ook maar eens naar de handelingen van de Chinese centrale bank. Zij staat er ondertussen om bekend één van de meest agressieve opkopers te zijn van goud overal op deze planeet. Dit geldt overigens niet alleen voor de centrale bank van China, maar ook voor deze van tal van andere machtige staten zoals met name India en Rusland. Ook voor deze landen geldt dat men duidelijk de waarde van edelmetalen uitstekend weet in te schatten. Bovendien is ook de overtuiging van deze landen dat edelmetalen zullen fungeren als reddingsmiddel op het ogenblik dat er sprake is van een imploderende munteenheid en / of economie.

Alle hierboven aangegeven informatie maakt duidelijk dat we eigenlijk in de praktijk niets anders meer kunnen dan aanraden om een stukje van uw vermogen aan te houden in goud, maar zeker ook in bijvoorbeeld zilver. Binnen het financiële stelsel van de afgelopen anderhalve eeuw is gebleken dat niet alleen goud, maar ook zilver dienst doen als een constante motor op vlak van behoud van vermogen. Vooral tijdens periodes van crisis is gebleken dat dit werkelijk zeer goed van pas kan komen. Dit gezegd hebbende is het zo dat wij u niet vragen om een gigantisch deel van uw vermogen te gaan investeren. Wat u wel zou moeten doen is stelselmatig kleine stukjes van uw vermogen investeren in de edelmetalen goud en / of zilver. Al was het maar om er voor te zorgen dat uw koopkracht naar de toekomst toe kan worden gegarandeerd.