Goud Sparen

Door er voor te kiezen om een stukje van uw kapitaal opzij te zetten in goud is het zeker mogelijk om een mooi rendement te realiseren. Dit gezegd hebbende is het eigenlijk zo dat u vooral in goud zou moeten investeren om een behoud van vermogen te realiseren. Er voor zorgen dat de waarde van uw vermogen niet afneemt lijkt in eerste instantie misschien eenvoudig, in de praktijk wil dat wel eens behoorlijk tegenvallen. Daarom zijn wij begonnen met de website Goud Sparen!

Goud heeft het door de jaren heen werkelijk uitstekend gedaan. Het globale rendement dat dit edelmetaal heeft weten te behalen is dan ook uitstekend te noemen. Dit gezegd hebbende is het zo dat het maximale potentieel van goud volgens experts nog lang niet is bereikt. Wanneer we de actuele goudkoers gaan vergelijken met deze van zilver kan er wel worden vastgesteld dat goud reeds aanzienlijk hoger noteert. Ondanks deze hogere koers lijkt er nog een stevige extra koerssprong aan komen in de toekomst.

Misschien wel het belangrijkste probleem dat betrekking heeft tot een investering in goud heeft te maken met het feit dat lang niet iedereen over een afdoende budget beschikt om goud aan te kopen. In vergelijking met zilver liggen de aankoopprijzen dan ook best een stukje hoger. Gelukkig bestaat er nu een mogelijkheid om het anders aan te pakken. U kunt er immers voor kiezen om in te stappen in ons goud spaar systeem waarbij u door middel van een periodieke inleg goud gaat sparen. Op deze manier kunt u toch een stukje van uw kapitaal in goud beleggen, maar dan wel zonder dat u daarvoor zeer aanzienlijke financiële inspanningen moet leveren. Zo slaat u dus eigenlijk twee vliegen in één klap.

Overweegt u ook om er voor te kiezen om goud te gaan sparen? Dan zult u kunnen vaststellen dat u ook zonder een groot budget de mogelijkheid zult hebben om op termijn een mooie voorraad aan goud op te bouwen.

Het concept van ‘goud sparen’

Eigenlijk geldt voor elke persoon dat hij of zij minstens een klein beetje edelmetaal zou moeten bezitten met het oog op de toekomst. Heeft u de informatie die op onze website is terug te vinden nog nooit eerder geraadpleegd? Dan kunt u deze hier even bekijken. Wanneer u dit doet zult u meteen ontdekken waarom het volgens ons erg belangrijk kan zijn om minstens een beetje van uw vermogen te investeren in fysiek zilver en fysiek goud.

Ondanks bovenstaande spreekt het voor zich dat wij ten volle begrijpen dat het investeren in goud bepaalde barrières met zich meebrengt. Hier zult u als potentiële investeerder / belegger graag aandacht aan willen besteden. De bedenkingen die door veel mensen worden gemaakt hebben niet alleen betrekking tot de kosten, maar ook tot het uiteindelijke rendement dat men zal weten te realiseren. Dergelijke barrières zouden wij graag samen met u willen aanpakken. Samen staan we natuurlijk alleen maar sterker!

Waarom zou u bij ons goud moeten sparen?

Voor heel wat mensen geldt dat zij door de jaren heen interesse zijn gaan vertonen in het sparen van goud. Dit omdat men merkt dat de inflatie het geld op een spaarrekening stevig de baas wordt. Op deze manier neemt uw koopkracht jaarlijks af en dat kan uiteraard niet de bedoeling zijn. Wanneer u goud gaat sparen bij ons zult u kunnen vaststellen dat u daarbij kunt rekenen op de volgende voordelen:

  • Er wordt uitsluitend geïnvesteerd in de beste beleggingsproducten. Deze beleggingsproducten beschikken in de praktijk steeds over ten minste .999, maar het liefst over .9999 goud;
  • Het aankopen van uw goud zal steeds gebeuren op een vastgestelde datum;
  • De hoeveelheid aan goud die u bij ons heeft aangekocht kan voor een periode van drie maanden worden vastgehouden vooraleer we ze verzenden. Op die manier slagen we er in om de impact van de verzendkosten zoveel mogelijk binnen de perken te houden.

Spreken de aangehaalde voordelen hierboven u ook wel aan? In dat geval weet u meteen waarom het zeker de moeite waard kan zijn om er voor te kiezen om hier bij ons goud te gaan sparen!

Wat zijn de voordelen van goud sparen precies?

Het spreekt voor zich dat u niet in zult gaan tekenen op ons goud sparen systeem vooraleer u zich precies bewust bent van de voordelen waar u op kunt rekenen. De vraag die u zich namelijk ongetwijfeld stelt is of het nu wel of niet de moeite waard is om een stuk van uw kapitaal te gaan investeren een edelmetaal als goud. Deze vraag begrijpen wij helemaal. Wij hebben in ieder geval de concrete voordelen die zijn verbonden aan goud sparen voor u op een rijtje gezet door middel van de informatie die op deze pagina is terug te vinden.

1.) Het goud kopen gebeurt met het ‘kostengemiddeld effect’

Wanneer u gaat investeren in goud kan dit eigenlijk op twee verschillende manieren gebeuren. In eerste instantie kunt u er voor kiezen om éénmalig in te stappen. In dat geval reserveert u een bepaald stukje van uw vermogen dat u in goud gaat investeren. Dit gebeurt één keer en dus tegen de goudwaarde op dat eigenste moment. Dat is interessant, maar het kan in de praktijk nog interessanter. Het is namelijk zo dat het door experts vooral wordt aangeraden om in te stappen in goud op periodieke basis. Dit in het bijzonder omdat u op deze manier koopt vanuit het ‘kostengemiddelde effect’.

Op het ogenblik dat u bij ons goud gaat sparen is bovenstaande precies wat u kunt verwachten. U zult dan immers maandelijks en/of jaarlijks investeren. Tal van verschillende onderzoeken welke door de jaren heen plaats hebben gevonden hebben duidelijk gemaakt dat op deze manier edelmetalen het meest optimale rendement opleveren. Op deze manier wordt er dan ook in de praktijk een spreiding van uw aankopen gerealiseerd over een lange(re) periode waardoor u eigenlijk steeds goud zult ontvangen aan de gemiddelde inkoopprijs.

Bovenstaande werkwijze blijkt in de praktijk aanzienlijk interessanter en lucratiever te zijn in vergelijking met het uitvoeren van impulsieve aankopen. Het risico dat u loopt is namelijk aanzienlijk groter wanneer u steeds goud aankoopt op een punt van de markt. Voor menig aantal investeerders en beleggers geldt wellicht dat zij dit niet meteen zullen willen toegeven. Toch zijn er door de jaren heen menig aantal onderzoeken uitgevoerd die dit hebben bevestigd.

2.) Uw aankopen gebeuren op een vaste datum

Wanneer u bij ons goud gaat sparen betekent dat eigenlijk dat u er steeds in gaat stappen in dit edelmetaal op een vastgestelde datum. Op deze manier ontstaat als het ware een soort van verplichting om een stukje van uw vermogen in goud te gaan investeren. Dit heeft als gevolg dat de druk net wat groter zal worden om door te zetten met uw investeringen. Het spreekt evenwel voor zich dat deze druk in de praktijk altijd gezond blijft. U zult er dan ook nooit een slecht gevoel aan overhouden. Wanneer u de vooropgestelde datum respecteert zult u hoe dan ook kunnen concluderen dat deze werkwijze veruit het beste zal uitpakken. Wij kopen het goud voor u aan. Het enige waar u rekening mee moet houden is dat u tijdig de betaling voor de maand in kwestie uitvoert.

3.) De verzending gebeurt op periodieke basis

Ons goud sparen systeem kent een periodieke werking. Dit betekent in de praktijk concreet dat er sprake is van een periode van vier maanden waarbij er aldus over vier periodes telkens een bedrag naar ons dient te worden overgemaakt. Op basis van dat bedrag zullen wij vervolgens het goud voor u aankopen en opzij houden. Op het ogenblik dat wij vier betalingen van u hebben ontvangen zal het goud uiteindelijk uw richting uit komen. Dit omdat de kosten op dat moment over een goede verhouding zullen beschikken ten opzichte van het rendement.

De periode van vier maanden werd door ons specifiek uitgekozen als aanvangsperiode. Dit zorgt er voor dat het in de praktijk best mogelijk is dat deze periode na verloop van tijd nog zal worden heroverwogen. Ook voor ons is dit namelijk een volledig nieuw traject. Eventueel is het dus mogelijk dat er aanpassingen doorgevoerd kunnen worden welke zowel in uw als in ons voordeel uit kunnen pakken.

Mocht uw interesse niet liggen bij het sparen van goud, dan willen wij u ook wijzen op onze website voor het sparen van zilver. Zilver Sparen bestaat al iets langer dar Goud Sparen, dus als dat iets voor u is, bekijk dan zeker ook onze website ZilverSparen.nl eens.
Op de toekomst van edelmetaal!