Gouden Maple Leaf Sparen

De voorbije periode is gebleken dat goud bezitten een uitstekende manier kan zijn om meer rendement uit uw spaargeld te halen. Dit gezegd hebbende is het zo dat wij ook over de lange(re) termijn een zeer belangrijke waarde toeschrijven aan goud sparen en bezitten. Maar wij van Goud Sparen.nl zijn van mening dat het rendement niet de belangrijkste reden is om goud te kopen. Goud is, en niet te vergeten zilver, het product om in de toekomst uw vermogen in balans te houden. Met daarbij wel de opmerking dat we dan praten over FYSIEK GOUD welke u meteen kunt pakken en aanraken!

We willen zelf nog wel iets verder gaan dan dit: goud en zilver kan op een bepaald moment wel één van de weinig middelen zijn welke overeind blijven als een functioneel betaalmiddel. Het aanhouden van fysiek goud en fysiek zilver zal in de toekomst belangrijk zijn. Goud en zilver zijn nu nog steeds goedkoop, dus is goud sparen nu een goed moment.

Goud kopen doet u niet voor het rendement maar voor vermogensbehoud. Fysiek goud bezitten is dus altijd verstandig.

Bovenstaande gezegd hebbende spreekt het voor zich dat het niet zomaar voor iedereen tot de (financiële) mogelijkheden behoort om aanzienlijke bedragen weg te zetten in goud. Indien u niet over een groot budget beschikt of de risico’s zoveel mogelijk wenst te beperken, kunt u ook het sparen van goud overwegen. Dit is concreet mogelijk onder de vorm van de Maple Leaf.

Door te kiezen voor de gouden Maple Leaf heeft u de mogelijkheid om ook met een beperkt bedrag een mooie voorraad aan goud op te bouwen. Door te kiezen voor goud sparen met Maple Leaf munten zult u kunnen vaststellen dat u alles zelf in de hand heeft. U kunt dus met andere woorden zoveel sparen als u zelf wenst.

Wij van Goud Sparen beschikken over een heilig geloof dat goud niet alleen op vandaag, maar misschien nog wel meer in de toekomst een zeer belangrijke rol zal vervullen. Omwille van deze reden hebben wij er voor gekozen om een goud spaar systeem op te zetten met onder meer de bekende Maple Leaf munt. Het voordeel hiervan is dat u slechts enkele zaken hoeft te doen om het spaarsysteem in werking te kunnen zetten.

Van zodra u er voor heeft gekozen om uzelf in te schrijven op de website GoudSparen.nl en u het spaarformulier heeft ingevuld en naar ons heeft verzonden zullen wij u een betaallink aanleveren. Vanaf dat moment bent u begonnen met sparen in de gouden Maple Leaf. Heeft u eerder een voorkeur voor een ander type van gouden munt? Dat is ook mogelijk. U kunt bij ons dan ook goud sparen door te investeren in de hieronder terug te vinden andere gouden munten:

Het is natuurlijk ook mogelijk dat u helemaal geen goud wil sparen met munten, maar wel met goudbaren. Ook dat is mogelijk. Voor een volledig overzicht van alle goudproducten waarin u kunt investeren is het de moeite waard om nogmaals even een kijkje te nemen in onze Spaar-Winkel.

Bent u van mening dat goud sparen voor u toch misschien niet de beste keuze is? Heeft u bijvoorbeeld vooral een voorkeur voor zilver? Ook dat is perfect mogelijk. De website waarop u dit kunt doen is uiteraard de website ZilverSparen.nl. Net zoals voor goud sparen geldt ook voor zilver sparen dat dit ongelofelijk eenvoudig kan gebeuren.

Heeft u alle administratieve zaken afgerond? Heeft u bovendien ook uw eerste betaling gedaan voor het sparen van goud? In dat geval bent u meteen begonnen met het sparen van goud voor een periode van vier maanden. Wij hanteren deze periode omdat u in dit geval volledig zelf kunt bepalen of het systeem u bevalt en of u deze ook richting de toekomst verder wenst te zetten of niet.

Kostengemiddeld effect met goud sparen

In de aangegeven periode van vier maanden kopen wij op een vastgesteld tijdstip voor u gouden Maple Leaf munten aan. Deze keuze is doelbewust gemaakt. Dit niet in het minst vanuit het zogenaamde ‘kostengemiddeld effect’. Dit effect staat er voor dat periodieke aankopen altijd gunstiger uitpakken dan aankopen die in een impuls gebeuren. Het is uiteindelijk ook reeds diverse malen aangetoond dat, ook al willen heel wat experts dat niet toegeven, deze manier van goud aankopen steeds op termijn het beste rendement oplevert.

Na afloop van de periode van vier maanden evenals de daarbij behorende vier betalingen gaan wij over tot het overhandigen van het door u gespaarde goud. Dit omdat wij over de filosofie beschikken dat het sparen van goud onder de vorm van bijvoorbeeld de Maple Leaf altijd dient te gebeuren vanuit de gedachte dat u zo snel mogelijk uw gespaarde goud ook echt in huis zult willen hebben.

Fysiek gouden Maple Leaf sparen

Enkel en alleen het sparen van fysiek goud zorgt er voor dat u kunt rekenen op de zekerheid dat u in financieel moeilijke situaties iets met uw goud kunt doen. Goud tastbaar in uw hand hebben blijft voor ons dan ook het meest essentiële punt. Na elke betaling uw gouden Maple Leaf opsturen is evenwel niet rendabel. Dit voor geen van beide partijen. Omwille van deze reden hebben wij er voor gekozen om dit te doen na en periode van vier maanden. Na deze vier maanden krijgt u dus uw goud in huis. Op deze manier komt u meteen te beschikken over een belangrijke vorm van vermogensbehoud.

Na afloop van deze periode zult u van ons opnieuw de vraag ontvangen of u wenst te continueren met het sparen van de gouden Maple Leaf of niet. Misschien zou u bijvoorbeeld wel van gouden munt willen wisselen om wat extra diversiteit te creëren in uw portefeuille. Of misschien zou u wel willen overstappen op het sparen van zilver… of uiteraard kunt u ook gewoon willen stoppen. Alles behoort tot de mogelijkheden indien u er voor kiest om goud te gaan sparen bij GoudSparen.nl. Wij promoten fysiek goud sparen in de meest flexibele vorm.

Het spreekt voor zich dat wij hopen dat u verder gaat met het sparen van goud. Indien u dat wenst zullen wij, na uw akkoord te hebben verkregen, het sparen van de gouden Maple Leaf doorzetten. Vanaf dit ogenblik heeft u dus eigenlijk maar weinig omkijken meer naar dit goud spaar systeem. Bovendien kunt u er ook nog eens op rekenen dat het gespaarde goud in gewicht zal toenemen. Op deze manier is het mogelijk om niet alleen op vandaag, maar ook in de toekomst over een mooie hoeveelheid aan goud te beschikken.

Door elke maand opnieuw een klein bedrag te sparen beschikt u in ieder geval over de zekerheid dat u constant een gouden Maple Leaf in bezit krijgt. Deze zal naar de toekomst toe een uitermate belangrijke factor gaan spelen op vlak van vermogensbehoud. Bent u bang dat u voor het sparen van goud over een gigantisch bedrag dient te beschikken? Dat is nergens voor nodig. Goud sparen kan immers reeds bij ons vanaf een bedrag van slechts 30 euro per maand.

Gouden Maple Leaf sparen in het kort:

  • U kunt instappen voor een maandelijks spaarbedrag vanaf 30 euro;
  • U bent verzekerd van alleen de beste producten van .999 & .9999 goud;
  • De gouden Maple Leaf is gemaakt van 99,99 procent goud;
  • U koopt via het kostengemiddeld effect op een vaste datum;
  • Er gebeurt steeds een periodieke verzending (elke vier maanden);
  • Het restbedrag dat u dient te betalen of terugkrijgt wordt bepaald van zodra wij uw munten doen toekomen.